Polityka Prywatności

Wydawca serwisu lekarz-pediatra.pl dołożył starań , aby materiały zawarte na stronie lekarz-pediatra.pl w postaci wszelkiego rodzaju elementów tekstowych i graficznych, pochodziły z rzetelnych i wiarygodnych źródeł. Nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za aktualność i kompletność przedstawianych w serwisie publikacji i danych. Tym samym, nie ponosi również jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne błędy i pominięcia, a przede wszystkim za skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji dostępnych w Serwisie.

Wydawca informuje, że dane zawarte na stronach niniejszego miejsca sieciowego oraz stronach z nim zlinkowanych nie stanowią oferty jakichkolwiek usług świadczonych Użytkownikom miejsca sieciowego, a służą tylko i wyłącznie celom informacyjnym.

Przewidziane zostały okresowe aktualizacje serwisu lekarz-pediatra.pl, niemniej Wydawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania zmian w zawartości części lub całości serwisu, w terminie wybranym przez siebie, bez konieczności uprzedzania Użytkowników. Najwyższymi restrykcjami objęte zostaną wszelkie działania, naruszające prawo autorskie. Bez pisemnej zgody wydawcy Portalu zabrania się kopiowania i przetwarzania części lub całości zawartych w lekarz-pediatra.pl materiałów, powielania rozwiązań informatycznych.

Informacje z formularzy kontaktowych/wniosków online wykorzystywane będą do przygotowania wstępnej oferty i/lub nawiązania kontaktu z Użytkownikiem. Zarówno te, jak i wszelkie inne informacje są przetwarzane i przechowywane z zachowaniem należytych norm bezpieczeństwa i poufności oraz zgodnie z przepisami polskiego prawa. Przekazanie DBE Nowakowski Andrzej adresu e-mail Użytkownika i wyrażenie zgody na wykorzystanie go w celach korespondencyjnych jest warunkiem kontaktu z Użytkownikiem i/lub rozpoczęcia współpracy w zakresie użytkowania portalu lekarz-pediatra.pl Informacje dotyczące złożonego wniosku będą kierowane do Użytkownika drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Gromadzonych danych wydawca nie sprzedaje, nie odstępuje i nie wypożycza innym podmiotom i instytucjom. Odstępstwo od tej reguły może nastąpić wyłącznie za wyraźną zgodą Użytkownika.

Użytkownik serwisu lekarz-pediatra.pl musi wiedzieć, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji, z reguły nie mają charakteru poufnego i są narażone na ingerencję osób trzecich. W przypadku, kiedy Użytkownik korzysta z komputera, do którego dostęp mają także inne osoby, po zakończeniu korzystania ze stron serwisu lekarz-pediatra.pl, zawierających miejsca do wprowadzania personaliów, dla własnego bezpieczeństwa powinien dopełnić procedury wylogowania i całkowitego zamknięcia tych stron. Serwis lekarz-pediatra.pl korzysta z technologii zwanej "cookies", która poprzez serwer HTTP, obsługujący domenę lekarz-pediatra.pl, zapisuje na komputerze Użytkownika małe pliki, ułatwiające identyfikację Użytkownika. Przeglądarka internetowa, z której korzysta użytkownik musi posiadać obsługę "cookies". Bez niej serwis może działać niepoprawnie, a w skrajnych przypadkach nie będzie w ogóle dostępny. Jednocześnie informujemy ze informacje jakie są zawarte w plikach "cookies" nie są poufne i służą jedynie do utrzymania prawidłowego działania serwisu.

Do informacji osobowych i telefoniczno-adresowych mają dostęp wyłącznie osoby odpowiednio do tego przygotowane i na zasadach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004r. nr 100, poz. 1024).

Wydawca lekarz-pediatra.pl zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności.

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami przedłożonej Polityki Prywatności zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Email: admin@dbe.com